Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Şafak Vakti

Güneş; kendi ışınlarını yeryüzüne göndergiği vakit, mıknatıs kuşağı denilen bir alan hemen  ….Güneş; kendi ışınlarını yeryüzüne göndergiği vakit, mıknatıs kuşağı denilen bir alan hemen devreye girer ve gelen bu ışınlara karşı koyar, ışınları kırılmaya ve uzak bir yerde reaksiyon göstermeye zorlar. Bu şekilde Yüce Allah, bizi öldürücü güneşin rüzgarından korur. Bu ışın sonucunda kutup şafağı denilen olay meydana gelir. Bilim adamları: Şayet bu hadise meydana gelmemiş olsaydı yeryüzündeki kainat (varlıklar) yanardı derler. Farkında bile olmadığımız bu önemli hadisenin hayatımızdaki konumundan dolayı Yüce Allah bu şafak vakti hadisesi ile yemin ederek şöyle buyuruyor. “Hayır! Şafağa, geceye ve ondan basan karanlığa yemin ederim ki,” (İnşikak: 16). Şimdi şu soruyu sormak gerek: Bu ayet, Kuran-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispatlayan bir delil sayılmaz mi? Zira; Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşayan hiç bir kimse bu hadisenin önemini anlamış değildi. Fakat Yüce Allah, bu büyük kitabın doğruluğunu tasdik etsinler diye bu ayeti bize zikretti.  

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir