Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yeryüzünün Eksilmesi

Son olarak bilim adamları, yeryüzünün önceki hacminin şu andakinden kat kat daha  ….Son olarak bilim adamları, yeryüzünün önceki hacminin şu andakinden kat kat daha büyük olduğunu, aynı şekilde dünyanın milyonlarca seneden beri de eksilmeye devam ettiğini keşfetmişlerdir. Kuran bu keşfi 14 asır önce açık bir şekilde beyan ederek şöyle buyurmuştur: “Bizim, yeryüzüne gelip, onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediği gibi hükmeder” (Ra’d: 41).

Rasul-i Ekrem aleyhisselamın peygamberliğinden şüphe eden herkese şu soruyu sormak gerekir: Acaba peygamber (s.a.v.)’e kainatta meydana gelen bu hakikatı kim haber verdi?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir