Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Moris Bukay'ın’ın Müslüman Oluşu

Fransız doktor Moris Bukay, tarihte ilk defa Firavun’un bedenini keşfetmiş  ….


Fransız doktor Moris Bukay, tarihte ilk defa Firavun’un bedenini keşfetmiş (otopsi yapmış) ve şöyle demiştir: Bu beden sahibinin boğularak öldüğünü, kaburgalarının su altında kırıldığını, arkasından bir mucize eseri olarak (cansız bedeninin) kurtulup mumyalandığı ve günümüze kadar muhafaza edildiğini ilk defa öğrenmiş bulunuyoruz, Bunun üzerine Müslümanlardan biri ona şöyle dedi: Bu hakikat Kuran’da zikredilmiş ve Firavun tam boğulduğu sırada Yüce Allah ona şöyle seslenmiştir: “(Ey Firavun!) senden sonra geleceklere ibret olman için, bugün senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan bir çoğu, hakikaten ayetlerimizden gafildir (Yunus: 92). Bunu duyan Fransız bilim adamı İslam’ı araştırmaya başadı, İslam’ın hak olduğunu anlayınca:

أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله!!

“Eşhedu en lailahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Rasulullah”

“Şehadet ederim ki, Allah’tan başka İlah yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” Diyerek müslüman olmuştur.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir