Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Hastalıktan Korunma

Bilim adamları, yaygın ve bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en ideal yolunun, hastalığa  ….Bilim adamları, yaygın ve bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en ideal yolunun, hastalığa yakalanmış kişilerin karantinaya alınmaları ve sağlıklı kimselerin hastalık şüphesi taşıyan kimselerden uzakı tutulmaları olduğunu söylemişlerdir.. Söz konusu bulaşıcı hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar bu durum devam etmelidir. Bu tıbbi gerçek, 14 asır öncesinde bilinmiyordu. Fakat Allah Resulü (s.a.v.) bu meseleyi açık bir şekilde dile getirmiştir. Bulaşıcı hastalık hakkında Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Bir yerde veba (Bulaşıcı bir hastalık) olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, şayet bulunduğunuz yerde böyle bir hastalık varsa, ondan kurtulmak için de oradan çıkmayın" (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir