Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yemekte israf

Finlandalı bazı araştırmacılar, insan ömrünü % 20 oranında uzatacak bir gıdayı  ….


Finlandalı bazı araştırmacılar, insan ömrünü % 20 oranında uzatacak bir gıdayı keşfetmişlerdir. Araştırmalarında şunu söylemekteler: Şayet insanlar, yedikleri yemeklerde düzenli bir kurala riayet eder, israftan sakınır ve gıdalardan muayyen bir orana, özellikle bitkisel gıdalara bağlı hareket ederse, bu durum kolestrol oranını düşürecek, kan basıncını azaltacaktır. Çünkü bu iki özellik insandaki ani ölümlerin ana sebeplerinden sayılır. Allah ne yücedir ki, israftan sakınmayı ibadet kabul etmiş ve mümini bu kaçınmadan dolayı da mükafatlandırmıştır. Yüce Allah bize şöyle emr ediyor: “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Zira Allah israf edenleri sevmez” (A’raf: 31). Eğer insanlar yeme ve içmelerinde bu ayeti uygulamış olsalar, bir çok sağlık sorunları ortadan kalkacağı gibi, önemli oranda mal harcamaktan da kurtulmuş olurlar. Gıda bilim adamları ve uzmanlarının yaptıkları çağırılara kulak vermiş olsak, günümüz hastalıklarının en iyi tedavi yolunun yeme ve içmede israfa gitmemek olduğunu görürüz. Şimdi soruyoruz: Bugün; gıda bilim adamları ve uzmanlarının yaptıkları bu çağırılar, bundan 14 asır önce Kuranın yaptığı çağırının tıpkısı değil midir? Bu da açıkça gösteriyor ki, Kur’an Allah’ın hak olan  kitabıdır, bilim de buna şahitlik ediyor.  

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir