Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Bir yıl diğer bir yıldan daha çok yağışlı değildir

Tefsirciler bu ayette şöyle derler: Hiç bir yıl diğer bir yıldan daha fazla veya daha az yağışlı değildir  ….


Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.” (Hicr: 22) Tefsirciler bu ayette şöyle derler: Hiç bir yıl diğer bir yıldan daha fazla veya daha az yağışlı değildir. Ancak bir topluluğa yağış inerken, diğer bir topluluk bundan mahrum kalıyor. Bu tefsir (yorum), yedi asır öncesinden daha fazla bir zamanda bilim adamlarımızda vardı. Avrupa bu sıralarda bir takım hurafe ve efsaneler içinde boğuşurken, ilim adamlarımız Allah’ın kitabı Kuran-ı Kerim ve peygamberin sünnetinden; her yıl yeryüzüne düşen yağmur miktarının değişmeyip aynı oranda olduğunu anlamışlardır. Bilim adamları da 21. asırda bu gerçeği görmüşlerdir. Kuran-ı Kerimden şüphe edip onun sıradan bir kitap olduğunu söyleyenlere soruyoruz; Hicretin altıncı asrında yaşamış olan İbn Kesir bu bilgileri nereden elde etti? Elbette bunun bir tek cevabı vardır. O da şudur: Bu bilgileri Allah’ın kitabından ve Peygamber (s.a.v.)’in sünnetinden getirmiştir. “Hiç bir yıl diğer bir yıldan daha fazla yağmura sahip değildir. Sadece Allah onu dilediği tarafa verir.” (Hakim rivayet etmiştir.) Araştırmalar da; yağan yağmurların her yıl aynı oranda sabit bir şekilde yağdığını ispat etmiştir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir