Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yeryüzünün Genişlemesi

 

"Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz onu elbette genişleticiyiz" (Zariyat: 47).….

İlim adamları önceleri yeryüzünün sabit ve değişmez olduğunu zannediyorlardı. Fakat yeryüzünün büyük bir hızla genişlediği gerçeği ortaya çıktı. Bu durum ise ancak yirminci asırda keşfedildi ve ortaya çıktı. Kuran-ı Kerim bu gerçeğe şöyle işaret ediyor: "Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz onu elbette genişleticiyiz" (Zariyat: 47).

 

Bu son derece muhkem olan sistem, Yüce Allah'ın yaratıcı kudretine ve Kuran'ın doğruluğuna açıkça delalet etmektedir

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir