Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Kuran ve sünnetin sırları

Çarşılara Yürüyerek Gitmek

Son yapılan bir araştırma, alış veriş maksadıyla çarşıya yürüyerek gitmenin insan sağlığı açısından faydalı olduğu vurgulanmıştır ….

Devamını oku...
 

Allah Teâlâ İle Olan Bağ

azı araştırmaların ortaya koyduğu sonuca göre ….

Devamını oku...
 

Dua ve Namaz


Araştırmacılar, günlük olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde ibadet etmek ve düşünmek ….

Devamını oku...
 

Allah’a olan Güven-


Son zamanlarda en çok gündemi işgal eden olaylardan biri de ….

Devamını oku...
 

İntihar ve İman


Bilim adamları Çin’deki 20 ile 35 yaş arası ölümlerin birinci sebebinin intihar olduğunu söylemişlerdir ….

Devamını oku...
 

Nama ve Sabır

Bilim adamları; namazın, psikolojik hastalıkların tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu  ….

Devamını oku...
 

Namaz ve İman

Nöroloji uzmanı Andreu Neoberg, kâinatta bir ilahın var olduğuna inanmanın ….

Devamını oku...
 

Emeklilik Yaşı

Bilim adamları; ileri yaştaki insanların çalışmaları gerektiğini, emeklilik yaşının  ….

Devamını oku...
 

Çocuklar Ve Fıtrat

Bilim adamları; doğan çocukların beyinlerinin doğarken sınırlı sayıda düşüncelerle  ….

Devamını oku...
 

Erken Evlenmenin Faydaları

Bilim adamları; geç evlenmenin ruhsal bir takım hastalıklara, hatta akıl yönünden  ….

Devamını oku...
 

Kötü Zannın Zararları

Bilim adamları; başkaları hakkında kötü zanda bulunmanın kötü bir huy olduğunu  ….

Devamını oku...
 

Üç Karanlık

Bilimsel olaraka ispatlandığınna göre; anne karnındaki çocuğun oluşum ve gelişimi  ….

Devamını oku...
 

Ateşin Renkleri

Bilim adamları; ateş renginin ateşin sıcaklığı ile olan ilişkisini incelediklerinde  ….

Devamını oku...
 

Zerreden Daha Küçük

Bilim adamları; zerrenin içine girip, electrona benzeyen, ancak zerreden daha küçük  ….

Devamını oku...
 

Fira’vn Bedeninin Kurtulması

Firavun; kendi döneminin bir diktatörü idi. Ne var ki, Yüce Allah onun suda boğulmasını diledi  ….

Devamını oku...
 

Piramitler

Amerikan ve Fransız bilim adamlarının araştırmalarına göre, Firavunlar piramitleri  ….

Devamını oku...
 

Yalanın Açığa Vurulmasının Sırları (3)

Bilim adamları çok yakın bir zamanda, bir cihaz vasıtasıyla yalanı keşfedip ortaya çıkarmak ....

Devamını oku...
 

Yalanın Açığa Vurulmasının Sırları (2)

Yapılan son deneylerin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, kalbin depoladığı bilgiler gerçek ve doğru bilgilerdir….

Devamını oku...
 

Yalanın Açığa Vurulmasının Sırları (1)

Bazı araştırmacılar, yalan esnasında yüz hatlarında bazı değişikliklerin meydana  ….

Devamını oku...
 

Devenin Sırları 2

Bilim adamları devenin burnunun, nefes alıp verirken havadaki suyun buharlaşmasını  ….

Devamını oku...
 

Devenin Sırları 1

Deve; zor çöl şartlarına katlanabilecek ve diğer bir çok hayvanı da öldürebilecek bir güce sahiptir  ….

Devamını oku...
 

Hayvanlar Yalan Söyler

Hayvanların da insanlar gibi aldatması, yalan söylemesi ve hileye başvurması acaba mümkün  ….

Devamını oku...
 

Hayvanlar Tabii Afetleri Önceden Haber Verir

2004 yılında Endonezya’nın sahillerini vuran ve yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan Tusinami  ….

Devamını oku...
 

Kurbağa Depremi Önceden Haber Verir

Bilim adamları; küçük kurbağaların depremden yerlerinden uzak guvenilir bir yerde  ….

Devamını oku...
 

Bitkiler İnsanlar Gibi Acı Çekerler

Amerikan hava kontrol gözleminde çalışan araştırmacılar; hasta bitkilerin  ….

Devamını oku...
 

Karıncanın sesi

Bilim adamları, haşereleri gözetlemeye alıp, bunların çıkardıkları sesleri kayıt altına ….

Devamını oku...
 

Karınca ve Rızık

Karınca, kendi ağırlığının 20 katı ağırlığındaki  bir eşyayı taşıyabilir. Şimdi birlikte düşünelim  ….

Devamını oku...
 

Moris Bukay'ın’ın Müslüman Oluşu

Fransız doktor Moris Bukay, tarihte ilk defa Firavun’un bedenini keşfetmiş  ….

Devamını oku...
 

Gökteki Dağlar

Yeni alınan görüntülerden anlaşıldığına göre, bulutlardan oluşan gerçek dağların  ….

Devamını oku...
 

Kıyamet Alametlerinden Biri de Evlad-ı zinanın Çoğalmasıdır

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmaya gore, doğuran Amerikalı annelerin  ….

Devamını oku...
 

Kadının Erkeğe Ortak Oluşu

Asrımız, büyük ölçüde kadının; siyasi ve iktisadi bütün alanlarda erkeğe katılma ve ortak olma  ….

Devamını oku...
 

Bir İnkarcıyı İmana Getiren Kuran Ayeti

Almanya’da önde gelen bir ateist, bilimsel bazı hatalar bulup müslümanlara saldırmak  ….

Devamını oku...
 

Şimşekler Allah’tan Bir Rahmettir

Bilim adamları, yere çakan şimşeklerin, gökyüzü örtüsünün selamet ve emniyeti için zorunlu   ….

Devamını oku...
 

Tarihi En Çok Etkileyen Kişi! Hz. Muhammed (s.a.v.).

“Tarihte En Etkili Yüz Kişi” isimli kitabın yazarı (Amerikalı) Michael H. Hart, hazırladığı kitabında ….

Devamını oku...
 

Suyun Yerde Depolanması

Bilim adamları; yeraltında toplanıp depolanan tatlı su miktarının, deniz ve nehirlerde gördüğümüz ….

Devamını oku...
 

İki Denizin Suyu –II

Yeryüzünde bulunan her iki deniz suyunun bir birine karışmasını engelleyici su sınırları vardır ….

Devamını oku...
 

İki Denizin Suyu –I

Bilim adamları, tatlı su nehirleri ile bu nehir sularının denize döküldüğü bölgedeki ….

Devamını oku...
 

Deveye Bakmazlar mi?

Yüce Allah, yaratılan varlıklara ibretle bakmamızı bize emrederek ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 10

Bilim adamları; insan, bitki ve hayvan hücrelerinde, bu hücrelerin ölümüne has DNA  ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 9

Birleşmiş milletlerin istatistiklerine göre dünyada her yıl 700.000 kişi intihar etmektedir  ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 8

Yüce Allah’ın bize olan rahmetinin bir tecellisi olarak, bizim için ölümü yaratmış olması  ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 7

Bedendeki bütün hücrelerde, Yüce Allah tarafından yerleştirilmiş bir program vardır ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 6

Bedenin bütün hücrelerinde bir takım fiiller meydana gelir ki, bilim adamları bunlara: Tersine ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları– 5

Bilim adamları ölüm hakkında şöyle derler: Ölüm, meninin içerisinde yaratılır ve insan henüz annesinin ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 4

Ani ölüm vakalarının son yıllarda gözle görülür bir artış kaydettiği kalp doktorları   ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 3

Bilim adamlarının çoğu, insanlar için en iyi olan tabii sonucun yaşlılık olduğunu vurgulamışlardır  ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 2

Uzun ve geniş bir araştırmadan sonra bilim adamları; hücrenin ölüm programının bizzat hücre ile birlikte yaratılmış  ….

Devamını oku...
 

Ölümün sırları – 1

Vücudumuzun her bir hücresinin içerisinde son derece hassas olan aktif bir saat vardır. Yüce Allah bu saati ….

Devamını oku...
 

Siyer-i Nebi'nin Sırları

Peygamber (s.a.v.) Mekke’yi fethedince Mekkeli müşrikler gelip peygamberin önünde korku içinde durdular ….

Devamını oku...
 

Duanın Kabul Olmasının Sırları

 

Duanın Kabul olmasının en önemli şartı, Yüce Allah huzurunda zelil bir şekilde boyun eğmen ve duan esnasında ona tam bir teslimiyet göstermendir ….

Devamını oku...
 

Kuran-ı Kerim’in Piramitler Hakkında Söyledikleri

 

“Ey Haman! Haydi, benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), ….

Devamını oku...
 

İslam'ın yayılması

 

"Bu emir – yani İslam-gece ve gündüzün ulaştığı yere kadar ulaşacaktır. Yani; yeryüzünde gece ve gündüzün ulaştığı her yere İslam ulaşacaktır...

Devamını oku...
 

Uyku mucizesi

 

"Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allahın lütfünden nasibinizi aramanız da O'nun varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır." ….

Devamını oku...
  

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir